REKLAMAČNÝ FORMULÁR

Predávajúceho :  Drobný svet s.r.o.

Meno a priezvisko:      …………………………………………………………………………………

Adresa bydliska:       …………………………………………………………………………………

Telefónne číslo/ email:            ………………………………………………………………………………..

(ďalej len ako „spotrebiteľ“)

alebo

Obchodné meno :                 ……………………………………………………………………………

Sídlo/Miesto podnikania:        ……………………………………………………………………………

IČO:                                    ……………………………………………………………………………

Zápis:                                 ……………………………………………………………………………

Zastúpenie:                         ……………………………………………………………………………

DIČ/IČ DPH:                        ……………………………………………………………………………

Telefónne číslo/ email:          ……………………………………………………………………………

(ďalej len ako „podnikateľ“)

týmto u predávajúceho Drobný svet s.r.o  sídlo Rumunská 15, Košice, 04001 IČO:460 77 995 prevádzka Rumunská 15, Košice, 04001 reklamujem nižšie uvedený tovar s uvedeným popisom vád.

Číslo objednávky alebo faktúry: …………………………………………………………………….

Dátum objednania: …………………………………………………………………………………….

Dátum prevzatia tovaru: ……………………………………………………………………………..

Tovar, ktorý reklamujem (presný názov a kód tovaru podľa ponuky), farba, veľkosť, množstvo, cena tovaru:

…………………………………………………………………………………………………………….

Popis a rozsah vady tovaru, predmet reklamácie:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom/výmenou tovaru:

…………………………………………………………………………………………………………….

V prípade požadovaného spôsobu reklamácie – vrátenie kúpnej ceny:

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet: ………………………………………………………..

Prílohy:……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

V …………………………….., dňa ………………., podpis ……………………..